Modernizacja linii 220 kV

Janów - Zgierz - Adamów