Modernizacja linii 220 kV

Janów - Zgierz - Adamów

 

Spotkania z przedstawicielami

Trwają spotkania przedstawicieli terenowych z firmy SPIE Elbud Gdańsk S.A., Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów” z właścicielami działek na których prowadzone będą prace związane z modernizacją istniejącej linii.

Wszyscy przedstawiciele posiadają pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Podczas spotkań omawione są kwestie związane z zawarciem porozumienia (tzw. „zgoda na wejście”), które umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie prac związanych z modernizacją linii.
Przedstawiciele są przygotowani, by odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące inwestycji. Zachęcamy do skorzystania z okazji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

 

Przypominamy, że na naszej stronie dostępy jest folder dotyczący inwestycji. Jego wersję elektroniczną można pobrać tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE