Modernizacja linii 220 kV

Janów - Zgierz - Adamów

 

Krajowy System Elektroenergetyczny

O bezpieczeństwie elektroenergetycznym Polski stanowi sprawny Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Na KSE składają się urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

 

Zanim energia elektryczna dotrze do gniazdek w Państwa domach i urządzeń, które zasila, musi pokonać długą drogę. Czasem jest to nawet kilkaset kilometrów. Przesył i dystrybucja energii na tak duże odległości - np. między województwami - jest możliwy dzięki rozbudowanej i prawidłowo funkcjonującej sieci linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Tworzą one system umożliwiający przesył energii elektrycznej, a potem jej dystrybucję - w sposób ciągły i nieprzerwany - do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce.

W Polsce jest ponad 14 000 km linii przesyłowych, z czego ok. 6 000 km to linie o napięciu 400 kV. Pozostałe 8 000 km to linie o napięciu 220 kV, które są stopniowo zastępowane dużo bardziej wydajnymi połączeniami 400 kV. Te linie, zwane liniami najwyższych napięć (NN), służą do przesyłu energii z miejsc, gdzie prąd jest wytwarzany, do stacji elektroenergetycznych. Tam napięcie jest obniżane, po czym za pomocą linii 110 kV, energia przesyłana jest do mniejszych stacji zwanych głównymi punktami zasilania (GPZ). Tu następuje transformacja do poziomu średniego napięcia (najczęściej 15 kV, ale także 20 kV lub 30 kV) i rozdział energii do setek mniejszych stacji transformatorowych. Dopiero z nich zasilana jest większość odbiorców końcowych, czyli domy, szkoły, szpitale, urzędy, czy inne miejsca pracy. Tak energia elektryczna trafia do Państwa.

Dziś sytuacja sieci elektroenergetycznej Polski jest porównywalna z problemem autostrad. Linii najwyższych napięć, podobnie jak dróg autostradowych, jest obecnie za mało. Aby sieć była w stanie zapewnić nieprzerwane dostawy energii elektrycznej, musi być modernizowana i rozbudowywana. Po pierwsze dlatego, że duża część linii powstała jeszcze w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Po drugie - wystarczy porównać, ile  urządzeń elektrycznych było wykorzystywanych w przeciętnym polskim gospodarstwie 20 lat temu, a ile jest dziś. Od razu staje się wówczas jasne, z czego wynika rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dziś w Polsce szczególnie brakuje linii 400 kV, które od lat są standardem u naszych zachodnich sąsiadów. Dlatego tak ważna jest budowa nowych i modernizacja istniejących linii przesyłowych, w tym linii 220 kV Janów - Zgierz - Adamów.

PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzy (stan na 01.01.2018 r.) 258 linii o łącznej długości 14 195 km, w tym:

  • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km,
  • 93 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 6 326 km,
  • 164 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 755 km,
  • 106 stacji najwyższych napięć (NN),
  • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.).

 

Szczegółowe informacje dotyczące KSE znajdują się na stronie: https://www.pse.pl/home 

 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE