Modernizacja linii 220 kV

Janów - Zgierz - Adamów

 

Kto jest kim w inwestycji

Inwestorem przebudowy linii elektroenergetycznej 220 kV Janów – Zgierz - Adamów są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, natomiast za etap uzgodnień formalno-prawnych i prace modernizacyjne odpowiada firma SPIE.


INWESTOR:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA – są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 HZ) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 126 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.


www.pse.plWYKONAWCA:SPIE ELBUD GDAŃSK SA
– międzynarodowy koncern specjalizujący się w realizacji dużych inwestycj i przedsięwzięć infrastrukturalnych. Grupę SPIE reprezentują w Polsce spółki SPIE Elbud Gdańsk SA oraz SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Obie firmy posiadają wysokie kompetencje w zakresie inżynierii, budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych.


www.spie-elbud.pl


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE