Modernizacja linii 220 kV

Janów - Zgierz - Adamów

 

Na czym będzie polegać modernizacja?

Modernizacja zakłada wykonanie następujących prac:

  • Wymianę siedmiu słupów wraz z fundamentami  na całkowicie nowe konstrukcje. Nowe stanowiska słupowe powstaną w miejscu istniejących lub w ich najbliższym sąsiedztwie.
  • Pozostałe słupy otrzymają nowe zabezpieczenie antykorozyjne.
  • Tam, gdzie zostaną zidentyfikowane uszkodzone elementy w konstrukcji, nastąpi ich wymiana lub uzupełnienie.
  • Naprawę i konserwację istniejących fundamentów.
  • Wymianę przewodów fazowych i odgromowych.
  • Przeprowadzona zostanie regulacja zwisów przewodów.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE