Modernizacja linii 220 kV

Janów - Zgierz - Adamów

 

O modernizacji w urzędach

W sierpniu i we wrześniu br. w urzędach wszystkich gmin leżących na trasie modernizowanej linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów odbyły się spotkania dotyczące realizowanego zadania. Spotkania odbyły się w 5 miastach i gminach: M. Łódź, Gminy Nowosolna, Gminy Stryków, Gminy Zgierz, M. Zgierz.

 

W trakcie spotkań z przedstawicielami ww. miast i gmin omówione zostały m.in. kwestie techniczne i fomalno-prawne związane z realizacją inwestycji. Szczegółowo omawiono również lokalizację modernizowanej linii w poszczególnych gminach oraz harmonogram prac.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE