Modernizacja linii 220 kV

Janów - Zgierz - Adamów

 

Trasa linii

Prace modernizacyjne nie mają wpływu na przebieg linii. Jej trasa, podobnie jak jej napięcie, pozostaną bez zmian. Po modernizacji linia poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do aglomeracji łódzkiej, jak również do miejscowości znajdujących się w jej sąsiedztwie.


Przebieg linii:

Obręby gmin i miast objęte inwestycją:

 

  • Miasto Łódź - Widzew 34, 17, 44, 47, 45, 3, 2, Bałuty 60, 59, 58, 17
  • Gmina Nowosolna - Kopanka
  • Gmina Stryków - Kiełmina
  • Gmina Zgierz - Skotniki, Józefów, Maciejów, Nowe Łagiewniki, Dąbrówka Wielka, Rosanów
  • Miasto Zgierz - obręb 114, obręb 124
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE